Các trường hợp cần điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài

Trong quá trình hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài để tìm hiểu thị Việt Nam, vì lý do nào đó, doanh nghiệp cần có sự thay đổi về nhân sự, địa chỉ, tên… Việc thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến việc phải điều chỉnh lại giấy phép thành lập văn phòng đại […]

Các trường hợp cần điều chỉnh giấy phép văn phòng đại diện nước ngoài Xem chi tiết »