Qui định về điều chỉnh hoá đơn điện tử bị sai

Việc sai sót khi xuất hoá đơn điện tử là việc không thể tránh khỏi. Như vậy, hoá đơn điện tử bị xuất sai có thể điều chỉnh được không? Bạn cần phải nắm rõ qui định về việc điều chỉnh hoá đơn điện tử bị sai. Luật Bistax xin cập nhật thông tư mới […]

Qui định về điều chỉnh hoá đơn điện tử bị sai Xem chi tiết »