Một Số Câu Hỏi Về Gia Hạn Visa Và Gia Hạn Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Trong Mùa Dịch Covid

Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới sức khoẻ mà còn ảnh hưởng tới các mọi hoạt động kinh tế không chỉ Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Băn khoăn lớn nhất hiện nay của người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam là trường hợp hết …

Một Số Câu Hỏi Về Gia Hạn Visa Và Gia Hạn Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Trong Mùa Dịch Covid Xem chi tiết »