Gia Hạn Visa Thăm Thân Cho Người Nước Ngoài

Người nước ngoài đang sử dụng visa thăm thân (ký hiệu VR hoặc TT) sắp hết thời hạn có nhu cầu lưu trú thêm ở Việt Nam cần liên hệ tổ chức/cá nhân bảo lãnh để thực hiện gia hạn visa với cơ quan có thẩm quyền. Bài viết sau đây sẽ giúp chủ thể […]

Gia Hạn Visa Thăm Thân Cho Người Nước Ngoài Xem chi tiết »