Giấy phép lao động (Work permit) cho giáo viên nước ngoài

Nhu cầu việc tuyển dụng các giáo viên nước ngoài dạy tại các trung tâm giảng dạy tại Việt Nam đang ngày càng tăng. Hiện nay, các giáo viên nước ngoài thường là giáo viên dạy ngoại ngữ, Yoga, Gym…. Việc tuyển dụng, đào tạo và quản lý giáo viên nước ngoài sinh sống và …

Giấy phép lao động (Work permit) cho giáo viên nước ngoài Xem chi tiết »