Có phải xin giấy phép lao động cho giám đốc nước ngoài

Việt Nam đã và đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, vì thế qui mô thành lập các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng phát triển. Cùng theo đó, nhu cầu tuyển dụng lao động người nước ngoài ngày càng cao. Một trong những qui định giấy tờ …

Có phải xin giấy phép lao động cho giám đốc nước ngoài Xem chi tiết »