Giấy phép lao động được gia hạn mấy lần

Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn là 2 năm, khi hết hạn thì doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn lại giấy phép lao động. Như vậy, với thời hạn chỉ có là 2 năm, thì giấy phép lao động được gia hạn mấy lần? Trong trường hợp doanh …

Giấy phép lao động được gia hạn mấy lần Xem chi tiết »