Các giấy tờ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài Đúng – Đủ – Hợp Lệ

Các tổ chức hay doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động người nước ngoài, thì doanh nghiệp phải xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Cả doanh nghiệp và người nước ngoài cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo từng trường hợp vị trí cụ thể của Luật lao …

Các giấy tờ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài Đúng – Đủ – Hợp Lệ Xem chi tiết »