Hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng các thuế nào?

Hộ kinh doanh cá thể có quy mô hoạt nhỏ gọn, đơn giản nên đây là hình thức kinh doanh đơn giản và phổ biến tại Việt Nam. Để hoạt động kinh doanh dưới hình thức này, người dân kinh doanh cũng cần kê khai và nộp thuế theo qui định của pháp luật. Như …

Hộ kinh doanh cá thể cần phải đóng các thuế nào? Xem chi tiết »