Chi tiết hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định mới nhất

Theo Luật đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài không được phép mở hộ kinh doanh nhỏ, lẻ. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đầu tư với 2 hình thức là chuyển nhượng, góp vốn vào công ty Việt Nam và đầu tư trực tiếp bằng vốn nhà đầu tư. Hồ sơ thành lập …

Chi tiết hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài theo quy định mới nhất Xem chi tiết »