Khai báo hải quan là gì? Thủ tục khai báo hải quan như thế nào?

Với chính sách mở cửa giao thương hàng hoá, nhà nước Việt Nam đang ngày càng giảm bớt thủ tục tại cơ quan xuất nhập khẩu. Trong đó, khai báo hải quan là một trong những thủ tục bắt buộc của các cá nhân/doanh nghiệp cần phải khai khi muốn nhập hoặc xuất hàng ra …

Khai báo hải quan là gì? Thủ tục khai báo hải quan như thế nào? Xem chi tiết »