Cập Nhật Lệ Phí Làm Passport – Hộ Chiếu Việt Nam 2024

Cập nhật thay đổi về mức thu lệ phí làm passport (hộ chiếu) cho công dân Việt Nam được Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh […]

Cập Nhật Lệ Phí Làm Passport – Hộ Chiếu Việt Nam 2024 Xem chi tiết »