Mức Nộp Thuế Môn Bài Mới Nhất Năm 2023- Lệ Phí Bắt Buộc

Theo Thông tư 302/2016/TT-BTC ban hành về mức thuế môn bài phải đóng mới nhất hiện nay. Như vậy, thuế môn bài phải đóng được dựa vào 2 tiêu chí chính như sau: