CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CẤP VISA (thị thực)

Thị thực (Visa) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Đối với một vài trường hợp đặc biệt, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không cần thực hiện thủ tục xin Visa tại cơ quan có thẩm […]

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN CẤP VISA (thị thực) Xem chi tiết »