Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Các ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Bao gồm: 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và 59 ngành, nghề tiếp cận thị trường …

Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài Xem chi tiết »