Tư vấn thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài

Loại hình công ty TNHH bao gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đây là loại hình doanh nghiệp được nhiều người chọn lựa khi thành lập công ty bởi những ưu điểm về giới hạn trách nhiệm, mô hình tổ chức,… mà loại hình này …

Tư vấn thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài Xem chi tiết »