Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Mặc dù văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh nhưng với chức năng của một văn phòng liên lạc; Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới đều được công nhận và mang lại nhiều lợi […]

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện Xem chi tiết »