Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Chính

Doanh nghiệp có quyền thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty mình bất cứ lúc nào, tùy vào tình hình kinh doanh mà công ty cần thay đổi. Tuy nhiên, đối với ngành nghề kinh doanh chính, khi có sự thay đổi sang ngành khác công ty vẫn phải làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Chính Xem chi tiết »