Các trường hợp thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển giao công nghệ kỹ thuật với các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, thị trường lao động quốc tế cũng được mở rộng, đã và đang tạo điều kiện cho lao động nước ngoài …

Các trường hợp thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài Xem chi tiết »