Thủ Tục Xin Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Thẻ tạm trú là một loại giấy tờ miễn thị thực có giá trị như Visa. Mục đích để người nước ngoài ở tại Việt Nam hợp pháp. Tuy nhiên thẻ tạm trú thường có giá trị thời gian cao hơn visa rất nhiều.