Hướng dẫn cách làm Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế GTGT

Khi doanh nghiệp được xác định nằm trong đối tượng và đáp ứng đủ điều kiện hoàn thuế GTGT, thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục hoàn thuế GTGT như thế nào để được hoàn lại tiền thuế? Đây là một thủ tục cũng tương đối khó, nên nội dung bài …

Hướng dẫn cách làm Hồ sơ và thủ tục hoàn thuế GTGT Xem chi tiết »