Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân có thể được hiểu là một loại thuế trực thu, được đánh vào một số cá nhân có thu nhập cao. Khoản thu nhập nào chịu thuế thu nhập cá nhân theo qui định hiện nay? Và những điều cần lưu ý về thuế thu nhập cá nhân. Ai phải …

Ai phải đóng thuế thu nhập cá nhân? Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế TNCN Xem chi tiết »