Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH

Vốn điều lệ là phần vốn mà Chủ sở hữu hoặc các thành viên góp để vận hành công ty TNHH. Trong trường hợp cần huy động thêm nguồn vốn hoặc bất cứ lý do gì dẫn đến tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Chủ sở hữu, các thành viên và người đại diện theo …

Thủ Tục Tăng Vốn Điều Lệ Công Ty TNHH Xem chi tiết »