Hồ sơ đề nghị xác nhận miễn giấy phép lao động

Miễn Giấy phép lao động là thủ tục để xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. Thủ tục được thực hiện từ cơ quan quản lý lao động nước ngoài là Sở LĐTB&XH cấp tỉnh/TP trường hợp công ty có trụ sở chính ngoài khu kinh tế, ban quản …

Hồ sơ đề nghị xác nhận miễn giấy phép lao động Xem chi tiết »