Chi Phí Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Năm 2024

Có khá nhiều thay đổi quy định pháp luật về thủ tục cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, vấn đề quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp/tổ chức khi sử dụng lao động nước ngoài là chi phí làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Để […]

Chi Phí Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Năm 2024 Xem chi tiết »