Hướng dẫn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là một trong những thủ tục bắt buộc để người nước ngoài có thể cư trú hợp pháp ở Việt Nam. Khai báo tạm trú cũng là cơ sơ để người nước ngoài có thể xin được phiếu lý lịch tư pháp, gia hạn visa hoặc thẻ […]

Hướng dẫn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Xem chi tiết »