Công ty nước ngoài góp vốn đầu tư vào Việt Nam cần thủ tục gì?

Điều kiện để Công ty nước ngoài sở hữu tỷ lệ vốn từ 1% đến 100%, phụ thuộc vào những lĩnh vực đầu tư (ngành nghề kinh doanh) theo Hiệp định cam kết thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.