Công ty nước ngoài góp vốn đầu tư vào Việt Nam cần thủ tục gì?

Điều kiện để Công ty nước ngoài sở hữu tỷ lệ vốn từ 1% đến 100%, phụ thuộc vào những lĩnh vực đầu tư (ngành nghề kinh doanh) theo Hiệp định cam kết thương mại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Công ty nước ngoài góp vốn đầu tư vào Việt Nam cần thủ tục gì? Xem chi tiết »