Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty việt nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào công ty Việt Nam bằng cách nhận chuyển nhượng vốn/cổ phần từ thành viên hiện hữu, hoặc góp thêm vốn vào công ty. Với tất cả các hình thức đầu tư, nhà đầu tư phải tuân thủ những quy định, điều kiện đáp ứng …

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty việt nam Xem chi tiết »