Thời Hạn Visa Tính Từ Khi Nào? Nên Gia Hạn Visa Trước Bao Nhiêu Ngày?

Luật Bistax đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ người nước ngoài về vấn đề thời hạn visa tính từ khi nào? Họ nên gia hạn visa trước bao nhiêu ngày để đảm bảo tuân thủ pháp luật cư trú, tạm trú tại Việt Nam? Do đó, nhằm giúp cho người nước ngoài hiểu …

Thời Hạn Visa Tính Từ Khi Nào? Nên Gia Hạn Visa Trước Bao Nhiêu Ngày? Xem chi tiết »