Work permit là gì? Doanh nghiệp tuyển dụng lao động người nước ngoài cần điều kiện gì?

Work permit hay còn gọi là giấy phép lao động, được cấp cho người nước ngoài khi vào làm việc trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Work permit chỉ được cấp mỗi lần với thời gian tối đa là 02 năm, khi gần hết thời hạn nếu doanh nghiệp và người lao động tiếp …

Work permit là gì? Doanh nghiệp tuyển dụng lao động người nước ngoài cần điều kiện gì? Xem chi tiết »